Εθελοντική Δράση

Η +πλεύση (Σύμπλευση) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που έχει σκοπό την υποστήριξη και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των ελληνικών ακριτικών νησιών. Αμιγώς εθελοντικού χαρακτήρα οργανώνει δράσεις, όπου παρέχει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και δημιουργεί έργα υποδομής στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον διοργανώνει πολιτιστικές δραστηριότητες και βελτιώνει τις εκπαιδευτικές υποδομές των τοπικών κοινωνιών.

Αναπαραγωγή Βίντεο
Εξοπλισμός
FAQs